Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Υπουργείο Υγείας