Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Επικοινωνία


Παρακαλώ εισάγετε κείμενο για την σελίδα "Επικοινωνία":

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου στην διεύθυνση:


Ταχυδρομική διεύθυνση: Λαέρτου 22, 2365 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+357) 22-809038 / 22-809039 / 22819122 / 22819101

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22-353878

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cnbc@bioethics.gov.cy
Υπουργείο Υγείας