Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου στην οποία θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία για την δομή και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για Βιοηθική Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Έρευνας , της Επιτροπής Αξιολόγησης Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης και της Επιτροπής για Βιοηθική Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.
Επίσης θα βρείτε όλα τα έντυπα και τις οδηγίες για υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή για βιοηθική αξιολόγηση ερευνητικού προγράμματος, καθώς επίσης συμβάσεις, πρωτόκολλα, συστάσεις και άλλες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα βιοηθικής.
Μέσα από την συνεχή και αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας στο τομέα της βιολογίας, γενετικής και ιατρικής, εγείρονται συνεχώς διάφορα βιοηθικά διλήμματα τα οποία χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ως εκ’ τούτου, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή εμπλουτισμό και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της έτσι ώστε να παρέχεται έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.
Οποιεσδήποτε εισηγήσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες καθώς μέλημα μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας


Η ΕΕΒΚ διατηρεί επίσης λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram (Λογαριασμός: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου) όπου δίδεται άμεση ενημέρωση στο επιστημονικό και ευρύτερο κοινό για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΒΚ και όλα τα νέα και εκδηλώσεις της ΕΕΒΚ


17 06 2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Κ.Δ.Π.228/2022, το περί Κωδίκων Πρακτικής (Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης της Επιστημονικής Έρευνας στην Κύπρο) το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο διάταγμα του 2018Download file type Acrobat Υποβολή Αίτησης για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση.pdf
Download file type Acrobat Διαδικασία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ.pdf
ΚDownload file type Word Έντυπο υποβολής αίτησης γνωμοδότησης.docx
Download file type Word Έντυπο Συγκατάθεσης για αίτηση Γνωμοδότησης.doc
Download file type Acrobat Guidelines for fast track application.pdf
Download file type Word Fast track application - submission form.doc
Download file type Word Fast track application - consent form.doc
Download file type Word EEBK01 - Application to NBC for Local EC-.doc
Download file type Acrobat Τέλη Βιοηθικής Αξιολόγησης.pdf
Download file type Acrobat ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ_2023-2027.pdf
Download file type Acrobat ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ EEBK_2024.pdf
Download file type Acrobat Συνεδριάσεις Eπιτροπών Bιοηθικής Aξιολόγησης _ 2024.pdf
Download file type Acrobat Βιοηθική και Κοινωνία_21 03 2024 - 29 05 2025.pdf

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Υγείας