ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου στην οποία θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία για την δομή και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για Βιοηθική Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Έρευνας , της Επιτροπής Αξιολόγησης Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης και της Επιτροπής για Βιοηθική Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.
Επίσης θα βρείτε όλα τα έντυπα και τις οδηγίες για υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή για βιοηθική αξιολόγηση ερευνητικού προγράμματος, καθώς επίσης συμβάσεις, πρωτόκολλα, συστάσεις και άλλες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα βιοηθικής.
Μέσα από την συνεχή και αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας στο τομέα της βιολογίας, γενετικής και ιατρικής, εγείρονται συνεχώς διάφορα βιοηθικά διλήμματα τα οποία χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ως εκ’ τούτου, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή εμπλουτισμό και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της έτσι ώστε να παρέχεται έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.
Οποιεσδήποτε εισηγήσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες καθώς μέλημα μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας


17 06 2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Κ.Δ.Π.228/2022, το περί Κωδίκων Πρακτικής (Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης της Επιστημονικής Έρευνας στην Κύπρο) το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο διάταγμα του 2018Τελευταία Νέα


No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής