Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου στην οποία θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία για την δομή και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για Βιοηθική Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Έρευνας , της Επιτροπής Αξιολόγησης Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης και της Επιτροπής για Βιοηθική Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.
Επίσης θα βρείτε όλα τα έντυπα και τις οδηγίες για υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή για βιοηθική αξιολόγηση ερευνητικού προγράμματος, καθώς επίσης συμβάσεις, πρωτόκολλα, συστάσεις και άλλες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα βιοηθικής.
Μέσα από την συνεχή και αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας στο τομέα της βιολογίας, γενετικής και ιατρικής, εγείρονται συνεχώς διάφορα βιοηθικά διλήμματα τα οποία χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ως εκ’ τούτου, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή εμπλουτισμό και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της έτσι ώστε να παρέχεται έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.
Οποιεσδήποτε εισηγήσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες καθώς μέλημα μας είναι η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μαςΈκτακτη ανακοίνωση για συνεδριάσεις Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) και Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολογησης (ΕΒΑ) λόγω πανδημίας κορονοϊού:


          Με βάση τα νέα  μέτρα που έχουν  ανακοινωθεί ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού, οι συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) και των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ) επαναπρογραμματίζονται ως ακολούθως:

Συνεδρίαση ΕΕΒΚ προγραμματίζεται για την Τετάρτη 06/05/2020 (ακυρώνονται οι συνεδριάσεις που ήταν προγραμματισμένες για τις 16/03 και 29/04/2020)

Συνεδρίαση ΕΒΑ Μικτής Β´ προγραμματίζεται για την Πέμπτη 07/05/2020 (ακυρώνονται οι συνεδριάσεις που ήταν προγραμματισμένες για τις 26/03 και 30/04/2020)

Συνεδρίαση ΕΒΑ Μικτής Α´ προγραμματίζεται για την Δευτέρα  04/05/2020 (ακυρώνεται η συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για την Δευτέρα 06/04/2020)

Συνεδρίαση ΕΒΑ Βιοϊατρικής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 08/05/2020 (ακυρώνεται η συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 03/04/2020)


Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ.


Σημειώνεται ότι με τον πιο πάνω προγραμματισμό τηρείται το χρονοδιάγραμμα των Κωδίκων Πρακτικής  για  βιοηθική αξιολόγηση μιας συμπληρωμένης αίτησης εντός 40 ημερών για βιοϊατρική έρευνα και 60 ημερών για κλινικές έρευνες σε φάρμακα).


ΚDownload file type Word Έντυπο αυτο αξιολογησης_τελικό.docx
Download file type Acrobat ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.pdf
Download file type Acrobat Αναθεώρηση Τελών 01 02 2013.pdf
Download file type Acrobat Διαδικασία γνωμοδότησης.pdf
Download file type Acrobat Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Βιοηθική Αξιολόγηση.pdf
Download file type Acrobat ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2020.pdf


Τελευταία Νέα

No documents found
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας
Ασφαλές Διαδίκτυο
Κάν΄το Ηλεκτρονικά
Υπουργείο Υγείας
112