Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Συνέδρια


Σύγχρονες βιοτράπεζες και πως η ανταλλαγή βιολογικού υλικού και ιατρικών αρχείων προάγουν την ιατρική έρευνα


Εισήγηση κ. Κωνσταντίνου Δέλτα, Μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και Διευθυντή Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου στη Λεμεσό στις 09 Νοεμβρίου 2013, με θέμα η Βιοηθική στη Σύγχρονη Κοινωνία.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Βιοτράπεζες.pdf


Υπουργείο Υγείας