Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ
Υπουργείο Υγείας