Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Νέα και ΕκδηλώσειςΗθικοί Κώδικες και Κανόνες που Διέπουν την Εταιρική Έρευνα και Ανάπτυξη


Στις 14 Νοεμβρίου 2006, η Πρόεδρος της ΕΕΒΚ κυρία Ρένα Βραχίμη-Πετρίδου προσκλήθηκε από τον Καθηγητή του Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρ. Ιωάννη Μπέκο να μιλήσει σε φοιτητές, σε σχέση με την Εταιρική Έρευνα και Ανάπτυξη.
Η ομιλία αφορούσε την ηθική, τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν εταιρείες των οποίων οι δράσεις άπτονται θεμάτων της ανθρώπινης ζωής, με έμφαση στο ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών στην ιατρική έρευνα και τους κώδικες ηθικής που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, στην ομιλία αυτή, γίνεται αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ σε θέματα βιοτεχνολογίας και τον ρόλο του European Association for Bio-industries (EuropaBio) και του European Federation of Biotechnology (EFB) στην προσπάθεια για ανάπτυξη ηθικών κωδίκων.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ηθικοί Κώδικες και Κανόνες που Διέπουν την Εταιρική Έρευνα και Ανάπτυξη - 14 11 06.pdf


Υπουργείο Υγείας