Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Συνέδρια


Artificial Intelligence: Ethics and Society in a Technologically Fused World"_05 - 06 11 2021


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει το πιο πάνω συνέδριο σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου στις 05 - 06 Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:


https://www.unic.ac.cy/cfp-ai2021/ 

Υπουργείο Υγείας