Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Συνέδρια


Ημερίδα με θέμα "Τελικό στάδιο της ζωής και ανακουφιστική φροντίδα" Παρασκευή 09 Ιούνιου 2023 14:30 - 18:45


Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) συνδιοργανώνει με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ημερίδα για το Τελικό Στάδιο της Ζωής και Ανακουφιστική Φροντίδα.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 στις 15:00 - 18:30 στο Αμφιθέατρο του Σιακόλειου Εκπαιδευτικου Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Υπουργείο Υγείας