ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις


Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγησης_ 2012


Σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΒΚ κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας 17/07/2012 όλες οι ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται για βιοηθική αξιολόγηση (είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται) θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της. Συγκεκριμένα, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ο τίτλος του ερευνητικού προγράμματος, το όνομα του επιστημονικού φορέα και η ημερομηνία έγκρισης/απόρριψης.

Πίσω / Back
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής