ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέλη


Μέλη Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου


Η θητεία των Μελών της ΕΕΒΚ είναι για τέσσερα χρόνια.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου είναι ανεξάρτητο σώμα το οποίο δεν υπόκειται στο διοικητικό έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, τμήματος ή υπηρεσίας.

Τα Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αριθμός 762 ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2015 προχώρησε στον διορισμό νέου προέδου και μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου για περίοδο από 14/07/2015-13/07/2019.

- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2002-2006
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2006-2010
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2011-2015
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2015-2019
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2019 - 2023
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής