Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Μέλη


Μέλη Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου


Η θητεία των Μελών της ΕΕΒΚ είναι για τέσσερα χρόνια.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου είναι ανεξάρτητο σώμα το οποίο δεν υπόκειται στο διοικητικό έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, τμήματος ή υπηρεσίας.

Τα Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αριθμός 762 ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2015 προχώρησε στον διορισμό νέου προέδου και μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου για περίοδο από 14/07/2015-13/07/2019.Download file type Acrobat 4450 10 7 2015 PARARTIMA 4o MEROS I.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 36,41Kb)

- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2002-2006
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2006-2010
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2011-2015
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2015-2019
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΕΒΚ 2019 - 2023

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Υγείας