Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

18ο NEC FORUM


Science Ethics Code of the Hungarian Academy of Sciences


Presentation by Professor Laszlo Fesus, Chairman of the Committee on Research Ethics, Hungarian Academy of Science
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Science Ethics Code Hungarian Academy of Sciences_Prof Fesus.pdf


Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας
Ασφαλές Διαδίκτυο
Κάν΄το Ηλεκτρονικά
Υπουργείο Υγείας
112