Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Συνέδρια- ΑρχείοShow details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2023</span>] 2023
Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2022</span>] 2022
Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2021</span>] 2021
Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2018</span>] 2018
Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2017</span>] 2017
Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2015</span>] 2015
Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2014</span>] 2014
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2013</span>] 2013

 • 27/11/2013- Διαθήκες ζωής, ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα στο τέλος της ζωής
 • 27/11/2013- Η βιοηθική στη σύγχρονη κοινωνία - χαιρετισμός
 • 27/11/2013- Χρήση της γενετικής πληροφορίας DNA και βιοηθικά ζητήματα
 • 27/11/2013- Αναγκαιότητα βιοηθικής αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων
 • 27/11/2013- Νέες μορφές συγγένειας από τις εφαρμογές τεχνικών ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής
 • 27/11/2013- Βιοηθικοί προβληματισμοί από ερευνητικά προγράμματα με συμμετοχή ανηλίκων
 • 27/11/2013- Βιοηθικοί προβληματισμοί που προκύπτουν από τη διαθεσιμότητα φαρμάκων στο διαδίκτυο
 • 27/11/2013- Βιοηθικοί προβληματισμοί από ερευνητικά προγράμματα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
 • 27/11/2013- Σύγχρονες βιοτράπεζες και πως η ανταλλαγή βιολογικού υλικού και ιατρικών αρχείων προάγουν την ιατρική έρευνα
 • 27/11/2013- Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε θέματα βιοηθικής
 • 27/11/2013- Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην έρευνα
 • 27/11/2013- Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα της έρευνας - νομικό πλαίσιο και διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών
 • 27/11/2013- Πρόγραμμα Έρευνας Ε.Ε. Ορίζοντας 2020 και ηθική.
 • 05/11/2013- Η Βιοηθική στη σύγχρονη κοινωνία
 • 17/06/2013- "Βιοηθική και Ορίζοντας 2020", Mrs Silvia Alvarez-Santos, Project Adviser European Research Council
 • 17/06/2013- "Πότε μια ερευνητική πρόταση χρειάζεται βιοηθική αξιολόγηση; Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες", κα. Χριστίνα Λοϊζου, μέλος ΕΕΒΚ
 • 17/06/2013- "Διαδικασία Υποβολής Αίτησης στην ΕΕΒΚ-Κώδικες Πρακτικής" Καθ. Μάριος Καριόλου, Μέλος ΕΕΒΚ
 • 17/06/2013- "Διαδικασία Υποβολής Αίτησης στην ΕΕΒΚ - Κώδικες Πρακτικής", Καθ. Μάριος Καριόλου, Μέλος ΕΕΒΚ
 • 17/06/2013- "Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης - Διαδικασία Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικής Πρότασης" , Δρ Ιωάννης Χριστοδούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής και Κλινικής Έρευνας
 • 17/06/2013- "Πότε μια ερευνητική πρόταση χρειάζεται βιοηθική αξιολόγηση; Έρευνα στην Υγεία" Καθ. Κωνσταντίνος Δέλτας, Μέλος ΕΕΒΚ
 • 17/06/2013- Ομιλία Δρα Μιχάλη Βωνιάτη, Προέδρου ΕΕΒΚ
 • Show details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2008</span>] 2008
  Υπουργείο Υγείας