Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Αποφάσεις - ΑρχείοHide details for [<a class="text1">2021</a>]2021

 • 16/09/2021- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2021
 • 16/09/2021- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση_ 2021
 • Hide details for [<a class="text1">2020</a>]2020

 • 04/08/2020- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για πλήρη βιοηθική αξιολόγηση_2019
 • 04/08/2020- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση_ 2020
 • 04/08/2020- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2020
 • Hide details for [<a class="text1">2018</a>]2018

 • 24/07/2018- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση_ 2018
 • 17/07/2018- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2018
 • Hide details for [<a class="text1">2017</a>]2017

 • 04/04/2017- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση_ 2017
 • 01/01/2017- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2017
 • Hide details for [<a class="text1">2016</a>]2016

 • 31/12/2016- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2016
 • 31/12/2016- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση_ 2016
 • Hide details for [<a class="text1">2015</a>]2015

 • 18/12/2015- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση_ 2015
 • 18/12/2015- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2015
 • Hide details for [<a class="text1">2014</a>]2014

 • 04/09/2014- Κατάλογος ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για γνωμοδότηση_2014
 • 07/03/2014- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγησης_ 2014
 • Hide details for [<a class="text1">2013</a>]2013

 • 13/06/2013- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγησης_ 2013
 • 13/06/2013- Αποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγησης_ 2012
 • Hide details for [<a class="text1">2012</a>]2012

 • 04/05/2012- Νεφρολογική έρευνα με μεθόδους μοριακής ιατρικής, γενομικής και πρωτεομικής προσέγγισης. / Δημιουργία βιοτράπεζας και υποδομής για Γονιδιωματική/Πρωτεϊνωματική Έρευνα στις Νεφροπάθειες
 • Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας
  Ασφαλές Διαδίκτυο
  Κάν΄το Ηλεκτρονικά
  Υπουργείο Υγείας
  112