Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Αποφάσεις

ΑποφάσειςΑποφάσεις επί Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγησης_ 2012


Σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΒΚ κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας 17/07/2012 όλες οι ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται για βιοηθική αξιολόγηση (είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται) θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της. Συγκεκριμένα, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ο τίτλος του ερευνητικού προγράμματος, το όνομα του επιστημονικού φορέα και η ημερομηνία έγκρισης/απόρριψης.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ερευνητικές προτάσεις_2012.pdf


Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας
Ασφαλές Διαδίκτυο
Κάν΄το Ηλεκτρονικά
Υπουργείο Υγείας
112