Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Συνέδρια


"International Case-Law and Bioethics : Insight and Foresight",
05 Δεκεμβρίου 2016, ΣτρασβούργοΤο πιο πάνω σεμινάριο διοργανώθηκε από την ΕΕΒΚ σε συνεργασία με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Στρασβούργο υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 05/12/2016.
Όλο το σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, DH BIO, στον σύνδεσμο http://www.coe.int/en/web/bioethics/conferences-and-symposia
 
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Programme.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Proceedings.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Bioethics and the case-law of the European Court of Human Rights.pdf


Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας
Ασφαλές Διαδίκτυο
Κάν΄το Ηλεκτρονικά
Υπουργείο Υγείας
112